ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Červenec 2019 - Ročník 55 - Číslo 3
strany: 127-188Obsah čísla

EDITORIAL
INTERVIEW
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
PřEHLEDOVé čLáNKY
Adenómy hypofýzy – praktický prístup k histopatologickej diagnostike a zmeny v poslednej WHO klasifikácii z roku 2017
Rychlý B., Puchertová M., Švajdler M., Zámečník J.
strana 137
Abstrakt
Cytologické vyšetření mozkomíšního moku
Dušková J., Sobek O.
strana 145
Abstrakt
rESIDENT'S REVIEW
Histopatologické hodnocení intenzity a aktivity zánětu u zánětlivých střevních onemocnění: Důležitý doplněk endoskopie nebo marná snaha?
Fabián O., Hradský O., Bronský J., Zámečník J.
strana 158
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
půVODNí PRáCE
Metanefrický adenom. Kazuistika a prehľad literatúry
Kaštan R., Žižlavská M.
strana 165
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Změny angiogeneze a imunitních regulací ve stromálním mikroprostředí kožních melanomů
Židlík V., Uvírová M., Ondruššek R., Dvořáčková J., Brychtová S.
strana 170
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Neuronálna ceroidná lipofuscinóza s postihnutím srdca
Farkašová Iannaccone S., Vasovčák P., Sopková D., et al.
strana 176
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Atypický fibroxantóm, zriedkavý a často nerozpoznaný kožný mäkko-tkanivový nádor – kazuistika a prehľad literatúry
Čierna Z., Trška R.
strana 182
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
KAPITOLY Z HISTORIE
Třetí ohlédnutí – poznámky k historii (nejen) šumperské patologie
Vácha P.
strana 187

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Červenec 2019 - Ročník 64 - Číslo 3
strany: 27-38Obsah čísla

Môže byť použitie histologických metód vo forenznej antropológii prínosné v digitálnej dobe?
Marcinková M., Straka Ľ.
strana 28
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Porovnávacia štúdia smrteľných následkov užívania/zneužívania drog a psychofarmák v Bratislave a priľahlej oblasti
Šidlo J., Šidlová H.
strana 35
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Slavnostní křest nové soudnělékařské knihy
Ďatko M.
strana 31
Sto rokov Ústavu súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Šidlo J.
strana 32

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu