ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Říjen 2019 - Ročník 55 - Číslo 4
strany: 189-254Obsah čísla

EDITORIAL
iNTERVIEW
mONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
přEHLEDOVé čLáNKY
Praktický přístup k pitvě srdce s vrozenou srdeční vadou
Fabián O., Gebauer R.
strana 202
Abstrakt
Suplementární instruktážní video: Atrioventrikulární septální defekt
strana S1
Ke stažení: AVSD.mpg
Suplementární instruktážní video: Společný arteriální trunkus
strana S2
Ke stažení: CAT.mpg
Suplementární instruktážní video: Syndrom hypoplastického levého srdce
strana S3
Ke stažení: HLHS.mpg
Suplementární instruktážní video: Interrupce aortálního oblouku
strana S4
Ke stažení: Interrupce.mpg
Suplementární instruktážní video: Komplexní srdeční vada v rámci syndromu polysplenie
strana S5
Ke stažení: Izomerismus.mpg
Myokarditida a kardiomyopatie z pohledu kardiologa
Štěchovský C., Adla T., Bonaventura J.
strana 209
Abstrakt
Histopatologická diagnostika myokarditid
Fabián O., Štěchovský C.
strana 218
Abstrakt
Nejnovější poznatky v mikroskopické diagnostice kardiomyopatií
Fabián O., Štěchovský C.
strana 224
Abstrakt
půVODNí PRáCE
Lymfom z plášťové zóny diagnostikovaný z materiálu z radikální prostatektomie provedené pro adenokarcinom – kazuistika
Tvrdíková E., Křen L., Sorokač Kubolková A., Pacík D.
strana 231
PDF (Full text)Open Access
Incidentálna fokálna idiopatickásklerozujúca mezenteritída u 4-mesačného dieťaťa
Farkašová Iannaccone S., Švajdler P., Sopková D., Fröhlichová L., Farkaš D.
strana 235
PDF (Full text)Open Access
Inflamatorní myofibroblastický tumor dělohy – kazuistika
Štiková Z., Ptáková N., Horáková M., Kosťun J., Ondič O.
strana 239
PDF (Full text)Open Access
Fumarát hydratáza deficientní karcinom z renálních buněk a jemu podobný karcinom z renálních buněk: Komparativní studie 23 genetickytestovaných případů
Pivovarčíková K., Martínek P., Trpkov K., Alaghehbandan R., Magi-Galluzzi C., Condom M., et al.
strana 244
PDF (Full text)Open Access
KRáTKé SDěLENí
Chondroidní melanom: kazuistika
Bartoňová L., FöldesováJ., Beroušková P.
strana 250
PDF (Full text)Open Access
DOPIS REDAKCI
Sláma J.
strana 253
OSOBNÍ SDĊLENÍ
Spomienka na emeritného primára MUDr. Petra Kosseya, CSc.
Ondruš D.
strana 249

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Říjen 2019 - Ročník 64 - Číslo 4
strany: 41-46Obsah čísla

Soudně lékařský závěr pitvy zemřelého po požití methidathionu
Tanaka N., Kinoshita H., Kumihashi M., Jamal M., Ito A., Tsutsui K., Kimura S., Ameno K.
strana 42
PDF (Full text)Open Access
MUDr. Josef Pleskot sedmdesátiletý
Hejna P., Šafr M.
strana 44
XX. Rozmaričovy soudnělékařské dny
Pargačová V.
strana 45
Dopravní úrazy 2019
Ďatko M.
strana 46

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu