ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Červenec 2010 - Ročník 46 - Číslo 3
strany: 51-78Obsah čísla

PřEHLEDOVý čLáNEK
Karcinomy ovaria: Současné diagnostické postupy
Dundr P.
strany 53-61
Abstrakt
PůVODNí čLáNKY
Falešně negativní PAP test? Cytopatolog v roli člena skupiny znalců při pozdní diagnóze cervikálního karcinomu
Dušková J.
strany 62-64
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Autoimunní pankreatitida s postižením žlučovodů a jater jako součást IgG4 pozitivního autoimunního onemocnění. Kazuistika
Honsová E., Lodererová A., Kostolná E., Oliverius M.
strany 65-67
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Autosomálně dominantní polycystóza ledvin u plodu se zdánlivě negativní rodinnou anamnézou - kazuistika
Ježová M., Prášilová Š.
strany 68-71
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Myxóm nervového púzdra (nerve sheath myxoma) so schwannómovou a perineurálnou diferenciáciou
Zámečník M., Sedláček T.
strany 73-76
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Kohout A.
strany 72, 77
JAK SE VáM LíBí?
Staněk L.
strana 78

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu