ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Duben 2020 - Ročník 56 - Číslo 2
strany: 51-102Obsah čísla

EDITORIAL

strana 53
iNTERVIEW

strana 54
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...

strana 55
pREFACE
Úvod do diagnostiky vaskulitid – „pattern based“ přístup a diferenciální diagnostika z pohledu morfologie
Honsová E.
strana 63
PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY € KARDIOVASKULáRNí PATOLOGIE III.
Patofyziologické mechanismy rozvoje ANCA asociovaných vaskulitid
Bartoňová L., Hrušková Z., Honsová E.
strana 65
Abstrakt
Jak v praxi zlepšit morfologickou diagnostiku systémových vaskulitid
Honsová E.
strana 68
Abstrakt
Primární vaskulitidy – současná diagnostika a léčba
Bečvář R.
strana 74
Abstrakt
Sekundární vaskulitidy – opomíjené manifestace řady onemocnění
Bečvář R.
strana 83
Abstrakt
PŮVODNÍ PRÁCE
Dermatofibrosarcoma protuberans s fibrosarkomatózní transformací: kazuistika
Hrudka J., Charvát M., Grossmann P., Kinkor Z.
strana 89
PDF (Full text)Open Access
Případ amébové kolitidy s endoskopickými i histopatologickými rysy Crohnovy choroby
Fabián O., Trojánek M., Richterová L., Stejskal F., Dundrová K., Roznětinská M., Zámečník J.
strana 95
PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Švajdler M.
strany 94,99

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Duben 2020 - Ročník 65 - Číslo 2
strany: 15-34Obsah čísla

Otravy ropnými produkty: rešerše literatury a kazuistika - otrava benzínem
Karakasi MV., Tologkos S., Papadatou V., Anestakis D., Raikos N., Lambropoulou M., Pavlidis P.
strana 16
PDF (Full text)Open Access
Úmrtí při dopravní nehodě spojené s užitím THC
Másilková M., Kolčava R., Bosák M., Tamáš Otásková J.
strana 22
PDF (Full text)Open Access
Samovražda perforujúcim poranením hrudníka šípom kuše
Očko P., Mikuláš L., Šikuta J., Kuruc R., Šidlo J.
strana 27
PDF (Full text)Open Access
Standardní operační postup k výkonu pitvy poskytovatele v oboru soudní lékařství „SOP – Pitva“
Krajsa J.
strana 30
52. Krskova soudnělékařská konference ve znamení trojího centenia
Hejna P.
strana 33
Odborný seminář – Střelná poranění
Ďatko M.
strana 34

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu