ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Červenec 2020 - Ročník 56 - Číslo 3
strany: 119-182Obsah čísla

eDITORIAL
iNTERVIEW
mONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
přEHLEDOVé čLáNKY
Využití imunohistochemie při diagnostice renálních neoplázií
Pivovarčíková K., Michalová K., Hes O.
strana 130
Abstrakt
Využití imunohistochemie při diagnostice lézí vývodného močového traktu
Pivovarčíková K., Švajdler M., Hes O.
strana 140
Abstrakt
Praktické využití imunohistochemie a genetiky v diagnostice nádorů varlat
Michalová K., Michal M., Hora M., Hes O., Michal M.
strana 153
Abstrakt
Využití imunohistochemie v patologii prostaty
Pivovarčíková K., Hes O.
strana 161
Abstrakt
půVODNí PRáCE
Gossypibóm – imitujúci recidívu nádoru mandibuly: kazuistika
Adamicová K., Janíčková M., Mikušková K., Statelová D.
strana 168
PDF (Full text)Open Access
Uzlinová metastáza high-grade adenoidně cystického karcinomu příušní slinné žlázy
Hrudka J., Drozenová J., Guha A., Chovanec M.
strana 172
PDF (Full text)Open Access
Karcinom z Merkelových buněk se skvamózní diferenciací – kazuistika
Savka O., Pastrňák A.
strana 177
PDF (Full text)Open Access

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Červenec 2020 - Ročník 65 - Číslo 3
strany: 55-74Obsah čísla

Analýza fatálních industriálních nehod v soudnělékařském zkoumání v oblasti jižní Osaky
Tani N., Ikeda T., Oritani S., et al.
strana 56
PDF (Full text)Open Access
Náhle a neočakávané úmrtie pre jednostrannú tonzilitidu
Šidlová H., Šikuta J., Kuruc R., Šidlo J.
strana 61
PDF (Full text)Open Access
Fatálne následky ruptúry maternice v pokročilom štádiu tehotenstva
Šidlová H., Očko P., Mikuláš L., Šikuta J., Šidlo J. .
strana 65
PDF (Full text)Open Access
Rekodifikace znaleckého práva v České republice od roku 2021 a její dopady do znalectví ve zdravotnictví se zvláštním přihlédnutím k soudnímu lékařství
Vojtíšek T.
strana 67
PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu