ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Říjen 2020 - Ročník 56 - Číslo 4
strany: 183-232Obsah čísla

eDITORIAL
iNTERVIEW
mONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
přEHLEDOVé čLáNKY
Novinky v páté verzi WHO klasifikace nádorů trávicího systému – 1. Gastrointestinální trakt
Daum O., Daumová M., Švajdler M.
strana 194
Abstrakt
Novinky v histopatologické klasifikaci neuroendokrinních nádorů v 5. vydání WHO klasifikace nádorů trávicího traktu (2019)
Jirásek T., Mandys V.
strana 207
Abstrakt
Imunohistochemie a molekulární genetika v diferenciální diagnostice mezenchymálních lézí gastrointestinálního traktu
Daumová M., Vaňková B., Švajdler M., Michal M., Daum O.
strana 212
Abstrakt
půVODNí PRáCE
Mukormykóza u imunokompetentního pacienta: Kazuistika a přehled literatury
Sanath A.K., Nayak M.T., Sunitha J.D., Malik S.D., Aithal S.
strana 223
PDF (Full text)Open Access
Myokarditida pravé komory srdeční indukovaná plicní trombembolií
Stejskal V., Šimka J., Šteiner I. .
strana 227
PDF (Full text)Open Access

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Říjen 2020 - Ročník 65 - Číslo 4
strany: 75-88Obsah čísla

Případ úpalu pod vlivem psychotropních látek
Kinoshita H., Tanaka N., Kumihashi M., et al.
strana 76
PDF (Full text)Open Access
Důvody reoperace po chirurgickém řešení akutních subdurálních hematomů a vztah k mechanismu poranění
Krajsa J., Šilar Č., Zeman T., Hrabovský D., Chrastina J.
strana 79
PDF (Full text)Open Access
Úmrtí při autoerotice: popis dvou neobvyklých případů
Kumičíková I., Putško M., Straka L., et al.
strana 84
PDF (Full text)Open Access
MUDr. Jaromír Hrubecký osmdesátiletý
Hejna P.
strana 88

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu