ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Červenec 2021 - Ročník 57 - Číslo 3
strany: 125-187Obsah čísla

EDITORIAL

strana 127
iNTERVIEW

strana 128
mONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...

strana 130
přEHLEDOVé čLáNKY
Sekvenování nové generace – nástroj vědy či rutinní patologie?
Krsková L., Kalinová M., Němečková T. et al
strana 136
Abstrakt
Sekvenování nové generace a molekulární onkologický multidisciplinární tým z pohledu onkologa
Křížová Ľ., Petruželka L.
strana 144
Abstrakt
Možnosti molekulárního testování somatických aberací v nádorové tkáni metodou NGS v rutinní praxi - aktuální situace v České republice
Dundr P., Matěj R., Ryška A., et al.
strana 147
Abstrakt
Sekvenování nové generace a jeho aplikace v diagnostice neuromuskulárních onemocnění
Zídková J., Haberlová J., Kramářová T., Fajkusová L.
strana 150
Abstrakt
Využití metylačního profilu v diagnostice a prognostice nádorových onemocnění CNS
Vícha A., Štolová L., Jenčová P., et al
strana 154
Abstrakt
Přehled problematiky hodnocení tumor infiltrujících lymfocytů u karcinomu prsu v rutinní diagnostické praxi
Dundr P., Gregová M., Bártů M., et al
strana 161
Abstrakt
půVODNí PRáCE
Nediagnostikovaná kryptokoková meningoencefalitída s rozsiahlymi hypoxicko-ischemickými zmenami mozgu charakteru tretieho stupňa difúzneho axonálneho poškodenia
Farkaš D., Kružlíková A., Němcová J., et al.
strana 167
PDF (Full text)Open Access
Obrovskobuněčná myokarditida u mladé ženy odhalená při pitvě: kazuistika
Hrudka J., Fabián O., Petr R., Balík T
strana 174
PDF (Full text)Open Access
DOPORUčENé POSTUPY
Doporučení pro testování PD-L1: metodika testování a reportování výsledků
Dundr P., Matěj R., Ryška A. .
strana 179
Abstrakt
Molekulární testování u karcinomu endometria (společné doporučení ČOS, onkogynekologické sekce ČGPS, SROBF a SČP ČLS JEP)
Dundr P., Cibula D., Doležel M., et al.
strana 181
Abstrakt

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Červenec 2021 - Ročník 66 - Číslo 3
strany: 33-52Obsah čísla

První polský případ smrtelné intoxikace cyklopropylfentanylem, novým syntetickým opioidem
Pieprzyca E., Skowronek R., Korczyńska M., Kulikowska J., Czekaj P.
strana 34
PDF (Full text)Open Access
Aspekty forenznej entomológie v súdnom lekárstve
Mikuláš Ľ., Kutišová D., Šikuta J., Kuruc R., Šidlo J.
strana 39
PDF (Full text)Open Access
Výskyt, význam a funkce eponym v soudním lékařství
Pohlová Kučerová Š., Nečas P., Hejna P
strana 43
PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu