ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Duben 2021 - Ročník 57 - Číslo 2
strany: 59-124Obsah čísla

eDITORIAL

strana 61
iNTERVIEW

strana 62
mONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...

strana 63
přEHLEDOVé čLáNKY
Význam imunohistochemických metod v diagnostice karcinomu endometria
Dundr P., Němejcová K., Bártů M., Bennet RJ, Skálová H., Janega P., Stružinská I
strana 73
Abstrakt
Význam imunohistochemických metod v diagnostice mezenchymálních nádorů dělohy
Dundr P., Gregová M., Němejcová K., Bártů M., Bennet RJ, Stružinská I.
strana 86
Abstrakt
Gynekologické léze u hereditárních nádorových syndromů
Dundr P., Cibula D., Foretová L. et al.
strana 96
Abstrakt
půVODNí PRáCE
Kazuistika: Gaucherova choroba v biopsii kostní dřeně 16 leté dívky vyšetřované pro podezření na myelodysplastický syndrom
Židlík V., Kuhn T., Hurník P. et al.
strana 105
PDF (Full text)Open Access
Kazuistika: Postižení ledvin u pacientky s Crohnovou chorobou
Snížková O., Jančová E., Honsová E. .
strana 109
PDF (Full text)Open Access
kAPITOLY Z HISTORIE
Vilém Dušan Lambl na Charkovské císařské Univerzitě (1861–1871): biografie.
Belozorov I., Protsenko E., Kyrychenko M., Remnyova N.
strana 113
PDF (Full text)Open Access

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Duben 2021 - Ročník 66 - Číslo 2
strany: 19-31Obsah čísla

Akutní disekce aorty – neočekávaná příčina úmrtí mladé těhotné ženy. Popis případu.
Straková Peteříková A., Řehulka H., Dvořák M., Pažinová J., Daumová M
strana 20
PDF (Full text)Open Access
Možnosti využitia detekcie dezmínu v myokarde v diagnostike náhlej a neočakávanej srdcovej smrti
Šikuta J., Galbavý Š., Kyselicová K., Mikuláš L., Šidlo J.
strana 23
PDF (Full text)Open Access
I Přepočty obj% alkoholu na g v 0,5 litru piva
Hirt M., Vorel F., Straka L.
strana 26
PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu