ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Říjen 2021 - Ročník 57 - Číslo 4
strany: 189-251Obsah čísla

EDITORIAL
Daumová M.
strana 191
INTERVIEW

strana 192
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...

strana 193
přEHLEDOVé čLáNKY
Morfologické nálezy v placentě asociované s infekcí SARS-CoV-2
Daumová M., Hadravská Š., Straková Peteříková A.
strana 201
Abstrakt
Placentární mezenchymální dysplázie – morfologie a diferenciální diagnostika
Daumová M., Hadravská Š., Straková Peteříková A., Hasch M., Martínek P.
strana 205
Abstrakt
Chronické záněty placenty neinfekční etiologie
Daumová M., Hadravská Š., Planičková L., Straková Peteříková A.
strana 210
Abstrakt
půVODNí PRáCE
Neimunitní hydrops plodu asociovaný se dvěma hemangiomy pupečníku a vaskulární malformací mesocolon transversum - popis případu
Hadravská Š., Ismailová H., Straková Peteříková A., Daumová M.
strana 218
PDF (Full text)Open Access
Symplastický hemangiom v podkoží po adjuvantní radioterapii: kazuistické sdělení
Grega M., Mazáková A., Tornikidis J., Zámečník J., Krsková L.
strana 224
PDF (Full text)Open Access
Pathologia mutans
Kašparová P., Šteiner I.
strana 229
PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Daumová M., Hadravská Š., Straková Peteříková A.
strany 235,249
KAPITOLY Z HISTORIE
Profesor Jaroslav Hlava a jeho následníci – vzpomínka u příležitosti 100. výročí otevření Hlavova ústavu
Dundr P., Povýšil C., Hlaváčková L., Černý K.
strana 236
PDF (Full text)Open Access
Hlavův ústav slaví stoleté výročí založení
Hlaváčková L.
strana 246
PDF (Full text)Open Access

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Říjen 2021 - Ročník 66 - Číslo 4
strany: 53-70Obsah čísla

Generalizovaná trombóza u pacienta s prebiehajúcim bezpríznakovým ochorením Covid-19 – kazuistika
Bajaj J., Hamerlik L., Krajčovič J.
strana 54
PDF (Full text)Open Access
Investigativní genetická genealogie – nový přístup k určování příbuznosti osob
Korabečná M., Šimková H., Stenzl V.
strana 58
PDF (Full text)Open Access
Samovražedné úmrtia elektrinou: tri neobvyklé kazuistiky
Kumičíková I., Putško M., Straka L., Novomeský F., Janík M., Krajčovič J.
strana 66
PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu