ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Červenec 2022 - Ročník 58 - Číslo 3
strany: 117-170Obsah čísla

eDITORIAL
iNTERVIEW
mONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
přEHLEDOVé čLáNKY
Novinky ve WHO klasifikaci nádorů centrálního nervového systému 2021
Jirásek T., Krsková L., Dolinová I., Švajdler M., Vícha A., Hermanová M., Zámečník J.
strana 127
Abstrakt
Efektivní schéma využívané v diagnostice nádorů CNS
Krsková L., Šípalová B., Němečková T.
strana 136
Abstrakt
Molekulárně patologické profilování vybraných nádorů centrálního nervového systému metodou MLPA
Dolinová I., Tvrzníková E., Janoušková V., Vícha A., Krsková L., Jirásek T.
strana 139
Abstrakt
Nádory CNS – klinické a radiologické aspekty
Emmerová R., Engelová J., Vinakurau S., Ondrová B.
strana 151
Abstrakt
půVODNí PRáCE
Obrovskobuněčný fibroblastom: kazuistika
Hrudka J., Hojný J., Leamerová E., Matěj R.
strana 162
PDF (Full text)Open Access
Mukormykóza: kazuistika
Jakešová J., Boháč R., Betlach J.
strana 167
PDF (Full text)Open Access

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Červenec 2022 - Ročník 67 - Číslo 3
strany: 29-34Obsah čísla

půVODNí PRáCE
Různé mechanismy dušení u dvojnásobné vraždy
Handlos P., Uvíra M., Klabal O., Joukal M., Handlosová K.
strana 30
PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu