ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Říjen 2022 - Ročník 58 - Číslo 4
strany: 173-216Obsah čísla

EDITORIAL
ONDřEJ HES, 1968-2022
mONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
přEHLEDOVé čLáNKY
Novinky ve WHO klasifikaci renálních nádorů 2022
Hes O., Michalová K., Pivovarčíková K.
strana 187
Abstrakt
Nádorové léze penisu a skróta dle WHO klasifikace 2022
Michalová K., Beniač P., Kacerovská D.
strana 192
Abstrakt
Hlavní změny ve WHO klasifikaci 2022 testikulárních tumorů
Michalová K., Hes O., Michal M.
strana 198
Abstrakt
Zmeny a novinky vo WHO klasifikácii nádorov prostaty z roku 2022
Ondič O.
strana 205
Abstrakt
Novinky 5. vydání WHO klasifikace nádorů vylučovacího a mužského genitálního traktu – vývodné močové cesty
Pivovarčíková K., Pitra T., Hes O.
strana 207
Abstrakt
půVODNí PRáCE
Cystický trofoblastický tumor semenníka: kazuistika
Kajo K., Benko J., Kajová Macháleková K., Vallová M., Ondruš D.
strana 212
PDF (Full text)Open Access

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Říjen 2022 - Ročník 67 - Číslo 4
strany: 35-42Obsah čísla

Sebevražda uškrcením větším počtem stahovacích pásek na kabely
Thube HR, Sane MR
strana 36
PDF (Full text)Open Access
Cukrovinky obsahujúce alkohol a ich vplyv na výsledky dychových analyzátorov: predbežná štúdia
Krajsa J., Straka L., Rybárová V., Kumičíková I., Hirt M
strana 39
PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu