ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Leden 2023 - Ročník 59 - Číslo 1
strany: 1-38Obsah čísla

eDITORIAL
iNTERVIEW
mONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
přEHLEDOVé čLáNKY
Současné možnosti odlišení histopatologického obrazu idiopatické plicní fibrózy od fibrotické hypersenzitivní pneumonie: Jak na to?
Matěj R.
strana 10
Abstrakt
Malobuněčný karcinom plic – nové poznatky o biologii nádoru
Pavlíčková K., Matěj R.
strana 18
Abstrakt
půVODNí PRáCE
Kazuistika – Warthin-like papilokarcinom štítné žlázy
Jakešová J., Boháč R., Betlach J.
strana 23
PDF (Full text)Open Access
Metylační analýza jako pomocný nástroj v cytologické diagnostice vzácnějších anogenitálních lézí – pilotní studie
Němcová J., Černá K., Šíma R., Kinkorová Luňáčková I., Rob F., Martínek P., Bouda J., Šmahelová J., Ondič O.
strana 26
PDF (Full text)Open Access
Tumor endolymfatického vaku – vzácná komplikace syndromu von Hippel-Lindau
Wozniaková M., Židlík V., Škarda J.
strana 32
PDF (Full text)Open Access
KAPITOLY Z HISTORIE
Karel Rokitanský (1804 - 1878)
Betlach J.
strana 36

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Leden 2023 - Ročník 68 - Číslo 1
strany: 1-10Obsah čísla

Standardní operační a diagnostický postup na soudnělékařských pracovištích v případech náhlé srdeční smrti (NSS) u jedinců do 40 let věku
Zeman M., Pohlová Kučerová Š., Vojtíšek T., Henja P.
strana 2
PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu