ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Duben 2023 - Ročník 59 - Číslo 2
strany: 39-84Obsah čísla

eDITORIAL
iNTERVIEW
mONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
přEHLEDOVé čLáNKY
Mola hydatidosa
Daumová M., Hadravská Š., Putzová M.
strana 50
Abstrakt
Krvácení po porodu / potratu – praktické poznámky k vyšetření bioptického materiálu
Hadravská Š., Korečko V., Daumová M.
strana 55
Abstrakt
Spontánní potrat v prvním trimestru gravidity
Daumová M., Hadravská Š., Putzová M.
strana 60
Abstrakt
Molekulární diagnostika kompletní a parciální hydatidózní moly
Putzová M., Hadravská Š., Daumová M.
strana 64
Abstrakt
půVODNí PRáCE
Kostní dysplázie: přehled problematiky a deset let zkušeností s diagnostikou u plodů a novorozenců
Ježová M., Pavlovská D., Grochová I., Michenková A., Vlašín P.
strana 68
PDF (Full text)Open Access
Kazuistika: Akutní poškození ledvin s progresí do chronicity u starší pacientky
Snížková O., Krátká K., Havrda M., Rychlík I., Knížek Bonatto M.E., Honsová E.
strana 80
PDF (Full text)Open Access

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Duben 2023 - Ročník 68 - Číslo 2
strany: 11-24Obsah čísla

Problematika úrazů elektrickým proudem v soudně lékařské praxi. Úvodní, teoretická část
Kulvajtová M., Matěj R., Hladík J.
strana 12
PDF (Full text)Open Access
Neplánovaná komplexná samovražda 6 mm Flobert revolverom a skokom pod vlak: kazuistika
Sivulič R, Janík M, Rybárová V, Bajaj J, Straka Ľ .
strana 15
PDF (Full text)Open Access
Alkohol a návykové látky u zemřelých aktivních účastníků dopravních nehod
Másilková M., Vorel F.
strana 19
PDF (Full text)Open Access
Volodymyr Shylov – vystoupení k aktuální problematice válečných zločinů na Ukrajině
Hirt M.
strana 24

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu