ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Červenec 2023 - Ročník 59 - Číslo 3
strany: 85-138Obsah čísla

EDITORIAL
iNTERVIEW
mONITOR ANEB NEMěLO BY VÁM UNIKNOUT, ŽE...
PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY
Úskalí diagnostiky v dermatopatologii
Důra M., Štork J., Felšöová A., Sticová E.
strana 96
Abstrakt
Klinické a histopatologické aspekty nejčastějších zánětlivých neinfekčních kožních onemocnění
Důra M., Sticová E., Felšöová A., Štork J.
strana 104
Abstrakt
Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza z pohledu patologa
Sticová E., Kyclová J., Důra M., Štork J., Lipový B.
strana 124
Abstrakt
PŮVODNÍ PRÁCE
Revmatoidní uzel mitrální chlopně komplikovaný infekční endokarditidou
Manethová M., Stejskal V., Šteiner I., Soukup J.
strana 130
PDF (Full text)Open Access
Karcinóm prsníka z vysokých buniek s obrátenou polaritou – opis troch prípadov s prehľadom literatúry
Kajo K., Ducár M., Dzuracký J., et al.
strana 132
PDF (Full text)Open Access

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Červenec 2023 - Ročník 68 - Číslo 3
strany: 25-38Obsah čísla

Samovraždy v regióne severného Slovenska: retrospektívna, monocentrická štúdia za – obdobie 10 rokov
Ivana Kumičíková, Michaela Šupejová, Veronika Rybárová, Ľubomír Straka, Martin Janík, Jozef Krajčovič
strana 26
PDF (Full text)Open Access
Sebevražda nebo nehoda? Problematika anafylaxe s analýzou odborné literatury
Veronika Králíková, Adriana Gavronová, Lukáš Hamerlik, Václav Svrchokryl, Marek Vitovják, Hajin Kim, Veronika Šidová, Jana Bednaříková, Martin Dobiáš
strana 30
PDF (Full text)Open Access
Plicní tuková embolie po nepřímé masáži srdce
Lucia Ihnát Rudinská, Patricie Delongová, Jana Vaculová, Peter Ihnát
strana 33
PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu