ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Říjen 2023 - Ročník 59 - Číslo 4
strany: 139-196Obsah čísla

EDITORIAL
iNTERVIEW
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
přEHLEDOVé čLáNKY
Úloha průtokové cytometrie v diagnostice hematologických a imunologických onemocnění u dětí
Mejstříková E.
strana 149
Abstrakt
Imunofenotypizační vyšetření punktátů kostní dřeně v diagnostice hematoonkologických onemocnění
Souček O., Kašparová P., Řezáčová V., Krejsek J.
strana 157
Abstrakt
Role průtokové cytometrie při vyšetřování vzorků lymfatických uzlin a extranodálních tkání
Zajíc T., Včeláková J., Campr V., Jirásek T.
strana 168
Abstrakt
půVODNí PRáCE
Kompozitní folikulární lymfom a in situ mantle cell neoplázie lymfatické uzliny: identifikace na základě vyšetření průtokovou cytometrií
Jirásek T., Mrhalová M., Zajíc T., Genský M., Klinger T., Campr V
strana 177
PDF (Full text)Open Access
Post mortem vyšetření případů náhlé srdeční smrti. Česká zkušenost a možnost zapojení patologů do multidisciplinárního procesu
Krebsová A., Pohlová Kučerová Š.
strana 184
PDF (Full text)Open Access
Nízkotučná varianta vřetenobuněčného lipomu: kazuistika
Hrudka J., Hojný J., Večeřová M., Prouzová Z., Matěj R.
strana 190
PDF (Full text)Open Access

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Říjen 2023 - Ročník 68 - Číslo 4
strany: 39-44Obsah čísla

Pilotní studie zkoumání změn nitroočnicových struktur u zemřelých přirozenou a násilnou příčinou úmrtí
Vránová K., Dobiáš M., Olecká I.
strana 40
PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu