ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Duben 2008 - Ročník 44 - Číslo 2
strany: 27-50Obsah čísla

PřEHLEDOVý čLáNEK
Problémy v rutinní diagnostice uroteliálních lézí
Dušková J., Babjuk M., Soukup V
strany 29-34
Abstrakt
PůVODNí PRáCE
Dvojité imunohistochemické barvení CD1a a CD68 pro fenotypickou charakteristiku histiocytózy z neurčených buněk
Fernandez-Flores A., Manjon J.A., Manzarbeitia F.
strany 37-39
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Imunohistochemický průkaz TTF-1 v peroperačních bioptických vzorcích plicních adenokarcinomů: roční zkušenosti
Matěj R., Vedralová J., Koukolík F.
strany 41-44
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Tubulo-skvamózní polyp vagíny
Dundr P., Povýšil C., Mára M., Kužel D.
strany 45-47
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Šteiner I.
strany 40, 49
OSOBNí SDěLENí
Prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc., již není mezi námi
Mačák J.
strana 48
JAK SE VáM LíBí?
Tomšová M.
strana 50

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu