ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Říjen 2005 - Ročník 41 - Číslo 4
strany: 121-172Obsah čísla

VODNíK
Ryška A.
strana 123
PůVODNí čLáNKY
Plicní žíly a fibrilace síní – studie 100 srdcí
Šteiner I., Hájková P., Kvasnička J., Kholová I.
strany 124-131
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Dezmin-pozitivní a alfa-aktin pozitivní chondrocyty v defektech lidské kloubní chrupavky
Povýšil C., Dundr P., Tvrdík D., Podškubka A., Kaňa R., Horák M.
strany 133-136
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Autoimunní gastritis. Klinickopatologická studie 25 případů
Chlumská A., Boudová L., Beneš Z., Zámečník M.
strany 137-142
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Význam intermediárního filamenta nestinu v progresi maligního melanomu
Brychtová S., Fiurášková M., Brychta T., Hirňák J.
strany 143-145
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Melanom napodobující maligní nádor měkkých tkání
Mačák J., Zavřelová I.
strany 146-149
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Gastrointestinálny stromálny tumor (GIST) s glandulárnou zložkou. Popis neobvyklého prípadu
Zámečník M., Sosna B., Chlumská A.
strany 150-156
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Adenoidne bazaloidný epitelióm cervixu u 21-ročnej pacientky. Popis prípadu s histologickým a imunohistochemickým nálezom
Zámečník M., Skřivánek A.
strany 157-162
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
BK virus nefropatie a současný průkaz C4d v peritubulárních kapilárách v biopsiích ledvinných štěpů
Honsová E., Lodererová A., Viklický O., Bouček P.
strany 162-166
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?

strany 132, 169-170
OSOBNí SDěLENí
Významné životní jubileum prof. MUDr. Karla Dvořáka, DrSc.

strana 167
JAK SE VáM LíBí?
Kohout A.
strana 172

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu