ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Duben 2014 - Ročník 50 - Číslo 2
strany: 53-106Obsah čísla

EDITORIAL
iNTERVIEW
MONITOR
PřEHLEDOVé čLáNKY
WHO klasifikace nádorů měkkých tkání a kostí 2013: hlavní změny oproti 3. vydání
Zambo I., Veselý K.
strana 64
Abstrakt
Molekulární patologie plicních karcinomů
Rohan Z., Matějčková M., Matěj R.
strana 71
Abstrakt
Gastrointestinální stromální tumor (GIST): pokroky do roku 2013
Daum O., Šedivcová M.
strana 76
Abstrakt
Hereditární karcinomy štítné žlázy a jejich molekulární diagnostika
Dvořáková Š., Václavíková E., Sýkorová V., Hálková T., Bendlová B.
strana 81
Abstrakt
PůVODNí PRáCE
Kde končí a začíná diagnóza Ewingova sarkomu - popis dvou neobvyklých kostních nádorů s translokací t(20;22) (EWSR1-NFATc2)
Kinkor Z., Vaněček T., Švajdler M., et al.
strana 87
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Epidermolytická hyperkeratóza vulvy asociovaná s bazocelulárním karcinomem u pacientky s vaginálním condyloma acuminatum a vaginální intraepiteliální neoplazií infikovanými HPV typu 42
Kacerovská D., Michal M., Kašpírková J., Kazakov D.V.
strana 92
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Využití archivovaných parafínových bločků s formalinem fixovanou tkání (FFPE) pro molekulárně genetickou analýzu u difuzního velkobuněčného lymfomu (DLBCL)
Jarošová M., Kučerová J., Flodr P., Mikešová M., Procházka V., Papajík T.
strana 95
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Z POHLEDU KLINIKA
Současný staging zhoubných nádorů děložního těla a jeho význam pro klinickou praxi
Sehnal B., Benková K., Kmoníčková E., et al.
strana 100
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Duben 2014 - Ročník 59 - Číslo 2
strany: 13-22Obsah čísla

PůVODNí PRáCE
Smrt způsobená perforací solitárního rektálního vředu – popis případu
Fedakar R., Akan O., Eren B., Türkmen N., Çetin S.
strana 14
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Ultrastrukturální diagnostika hypertrofické kardiomyopatie s mutací β-aktinu u náhlého úmrtí – kazuistika
Vajtr D., Staněk L., Dogoši M., Benada O., Strejc P., Dundr P.
strana 17
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Relationship between the stature and the length of long bones measured from the X-rays; modified trotter and gleser formulae in iranian population: A preliminary report
Farsinejad M., Rasaneh S., Zamani N., Jamshidi F.
strana 20
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu