ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Leden 2011 - Ročník 47 - Číslo 1
strany: 1-32Obsah čísla

EDITORIAL
Quo vadis, Česko-slovenská patologie?
Zámečník J.
strana 3
INTERVIEW
Jsme silnější, když táhneme za jeden provaz
Ryška A.
strana 4
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
Autoři příspěvků: Campr V., Daum O., Dundr P., Dušková J., Ehrmann J., Hes O., Honsová E., Jirásek T., Laco J., Matěj R., Nenutil R., Rychlý B., Szépe P., Škapa P., Švajdler M., Veselý K.
strany 5-7, 14, 18, 25, 28-31
PŘEHLEDOVÍ ČLÁNEK
Nový systém pro sjednocené hodnocení tenkojehlových aspiračních biopsií štítné žlázy – Bethesda 2010
Dušková J.
strany 8-14
Abstrakt
PůVODNí čLáNKY
Pseudoglandulárny (adenoidný, akantolytický) dlaždicovobunkový karcinóm penisu. Popis prípadu.
Zámečník M., Mukenšnabl P., Chlumská A.
strany 15-18
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Burkittov lymfóm s nezvyčajnou granulomatóznou reakciou. Kazuistika.
Janegová A., Janega P., Ilenčíková D., Babál P.
strany 19-22
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA?
Háček J., Hornofová L.
strany 23, 27
HISTORIE PATOLOGIE
První mikrofotografie v našich zemích
Betlach J.
strany 24-25
oSOBNí SDěLENí
Profesor Šteiner sedmdesátiletý
Ryška A.
strana 26

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu