ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Leden 2016 - Ročník 52 - Číslo 1
strany: 1-64Obsah čísla

EDITORIAL
INTERVIEW
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
PřEHLEDOVé čLáNKY - GASTROINTESTINáLNí PATOLOGIE
Serrated adenomy a karcinomy tlustého střeva
Chlumská A., Martínek P., Mukenšnabl P., Michal M., Zámečník M.
strana 11
Abstrakt
Morfologie gastroezofageálního refluxu
Daum O., Kokošková B., Švajdler M.
strana 15
Abstrakt
Patologická diagnostika nerefluxních ezofagitid
Daum O., Dubová M., Švajdler M.
strana 23
Abstrakt
PůVODNí PRáCE
Folikulový lymfóm a lymfóm z plášťových buniek v biopsiách orgánov žalúdočno-črevnej oblasti
Plank L., Balhárek T., Szépe P
strana 31
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Hypoglykémie u solitárního fibrózního tumoru jater
Mačák J., Buzrla P., Dvořáčková J., Prokop P., Jalůvka F.
strana 41
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Klinicko-patologická korelace imunoprofilu u difúzního velkobuněčného lymfomu, NOS - zkušenost z jednoho pracoviště
Flodr P., Látalová P., Tichý M., Kubová Z., Papajík T., Šváchová M., Radová L., Jarošová M.
strana 47
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Kožná bunková reakcia po popálení medúzou
Adamicová K., Výbohová D., Fetisovová Ž, Nováková E., Mellová Y.
strana 55
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
PřEHLEDOVý čLáNEK
Postinfekční glomerulonefritida u dospělých: skrytá tvář dlouho známého onemocnění
Honsová E.
strana 61
Abstrakt
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Švajdler M.
strany 40,45

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Leden 2016 - Ročník 61 - Číslo 1
strany: 1-12Obsah čísla

Smrtelné poranění hlavy šípem vystřeleným z kuše s neobvykle zachovanou poúrazovou volní aktivitou – kazuistika
Řehulka H., Čechová E., Motlová J., Valenta M., Mareška Z.
strana 2
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Historický a spoločenský vývoj názorov na samovraždu
Krajčovič J.
strana 5
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu