ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Duben 2017 - Ročník 53 - Číslo 2
strany: 49-104Obsah čísla

EDITORIAL
INTERVIEW
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
PřEHLEDOVé čLáNKY
Obrovskobuněčné léze kostí a jejich diferenciální diagnostika
Zambo I., Pazourek L.
strana 61
Abstrakt
Myxoidní nádory měkkých tkání
Veselý K.
strana 71
Abstrakt
Hybridní nádory z obalů periferních nervů: přehledový článek
Michal M., Kazakov D.V., Michal M.
strana 81
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
PůVODNí PRáCE
Stanovení optimálního vyšetřovacího algoritmu pro efektivní vyhledávání nemalobuněčných karcinomů plic s přestavbou genu ALK – zavedení metodiky a praktické zkušenosti z rutinního vyšetřování
Rozkoš T., Ryška A., Nová M., et al.
strana 89
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Zralý teratom těla děložního: kazuistika
Galko J., Dundr P.
strana 97
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Švajdler M.
strany 100,102
DOPIS REDAKCI
Mikrofotografie mobilem z volné ruky? ... To nemyslíte vážně!
Špaček J.
strana 101

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Duben 2017 - Ročník 62 - Číslo 2
strany: 13-28Obsah čísla

Návykové látky vo fatálnych prípadoch pádov/skokov z výšky
Zdarilek M., Očko P., Šikuta J., Nižnanský Ľ., Šidlo J.
strana 14
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Poranenia vznikajúce v súvislosti s kardiopulmonálnou resuscitáciou pre náhlu zástavu srdca v teréne (autoptická štúdia)
Ihnát Rudinská L., Hejna P., Smatanová M., Ihnát P., Dvořáček I.
strana 18
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Metodika odškodňování nemateriálních újem na zdraví a nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve světle nálezu Ústavního soudu
Žďárek R.
strana 22
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu