ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Duben 2010 - Ročník 46 - Číslo 2
strany: 27-50Obsah čísla

PřEHLEDOVý čLáNEK
Fibroblasty – buňky známé či neznámé?
Brychtová S., Bezděková M., Brychta T.
strany 29-32
Abstrakt
PůVODNí čLáNKY
Krevní a lymfatické cévy v kalcifikované aortální stenóze. Příspěvek k teorii o její zánětlivé patogenezi
Šteiner I., Krbal L., Dominik J.
strany 33-36
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Nálezy ve sliznici tlustého střeva po orálním podání fosforečnanu sodného v přípravě před kolonoskopií. Morfologické změny napodobující kolitidu
Chlumská A., Beneš Z., Mukenšnabl P., Zámečník M.
strany 37-41
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Guidelines for autopsy investigation of sudden cardiac death
Cristina Basso et al.
strany 43-48
Abstrakt
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Daum O., Chudáček Z.
strany 42, 49
JAK SE VáM LíBí?
Von Streitberg U., Seitz G.
strana 50

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu