ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Leden 2010 - Ročník 46 - Číslo 1
strany: 1-26Obsah čísla

PřEHLEDOVý čLáNEK
Histopatologická klasifikace idiopatických intersticiálních pneumonií
Povýšil C.
strany 3-7
Abstrakt
PůVODNí čLáNKY
Expresie a lokalizácie kaspázy 1, superoxiddismutázy (D-mutázy) a kalretinínu v placente a bazálnej decidue při eklampsii
Jurkovič I., Böör A., Kočan P., Murín B.
strany 8-13
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Analýza angiogeneze v kostní dřeni u plazmocytárního myelomu
Tichý M., Tichá V., Ščudla V., Šváchová M., Zapletalová J.
strany 15-19
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Lymfomy tenkého střeva
Mačák J., Falková I., Šmardová J., Křen L.
strany 20-24
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Mačák J.
strany 14, 25
JAK SE VáM LíBí?
Betlach J.
strana 26

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu