ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Červenec 2014 - Ročník 50 - Číslo 3
strany: 107-162Obsah čísla

EDITORIAL
INTERVIEW
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
PřEHLEDOVé čLáNKY - MOLEKULáRNí PATOLOGIE
Komplexní přístup v diagnostice lymfomů v praktických příkladech
Kalinová M., Mrhalová M., Krsková L., Jungbauerová H., Kalfuso vá A., Manďáková P., Čandová J., Soukup J., Campr V., Kodet R.
strana 118
Abstrakt
Molekulární testování melanocytárních lézí
Dundr P., Staněk L., Němejcová K., Jakša R.
strana 127
Abstrakt
Nádory měkkých tkání očima molekulárního patologa
Krsková L., Mrhalová M., Kalinová M., Campr V., Čapková L., Grega M., Háček J., Hornofová L., Chadimová M., Chmelová R., Kodetová D., Zámečník J., Kodet R.
strana 132
Abstrakt
PůVODNí PRáCE
Intestinální metaplazie žaludku a jícnu: imunohistochemická studie 60 případů včetně porovnání expresí hlenů v normální a zánětlivě změněné sliznici střeva
Chlumská A., Mukenšnabl P., Mareček P., Zámečník P
strana 141
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Myxoidní varianta epiteloidního maligního mezoteliomu peritonea. Popis případu
Goldová B., Dundr P., Zikán M., Tomancová V.
strana 149
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Extraintestinálna oxyuriáza – popis troch prípadov a prehľad literatúry
Ondič O., Neubauer L., Sosna B.
strana 152
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
PřEHLEDOVý čLáNEK
Přehled dosavadních zkušeností s mezinárodní klasifikací tenkojehlové aspirační cytologie štítné žlázy Bethesda 2010
Ludvíková M., Kholová I.
strana 155
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Červenec 2014 - Ročník 59 - Číslo 3
strany: 23-38Obsah čísla

PůVODNí PRáCE
Případ arytmogenní pravostranné ventrikulární kardiomyopatie (ARVC/D) s využitím imunohistochemického vyšetření tenascinu C k posouzení remodelace myokardu
Kondo T.
strana 24
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Poranenia asociované s kardiopulmonálnou resuscitáciou
Ihnát Rudinská L., Hejna P., Ihnát P., Smatanová M., Dvořáček I., Truhlář A.
strana 28
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Využití RTG vyšetření v soudním lékařství
Kučerová Š., Šafr M., Ublová M., Urbanová P., Hejna P.
strana 34
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
KRáTKé SDěLENí
Arteficiální hematom
Sanaei-Zadeh H., Aghakhani K.
strana 26
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu