ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Duben 2015 - Ročník 51 - Číslo 2
strany: 53-100Obsah čísla

EDITORIAL
INTERVIEW
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
PřEHLEDOVé čLáNKY
Molekulová patológia endometriálneho karcinómu – prehľad
Kajo K., Vallová M., Biró C, et al.
strana 65
Abstrakt
Praktické poznámky k vyšetření placenty ve druhém a třetím trimestru gravidity
Hornychová H., Matějková A., Kacerovský M.
strana 74
Abstrakt
PůVODNí PRáCE
EGFR u triple negativních karcinomů prsu: význam proteinové exprese a zvýšeného počtu kopií genu
Sobande F., Dušek L., Matejková A., Rozkoš T., Laco J., Ryška A.
strana 80
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Enteropatie podobná celiakii způsobená antihypertenzivní terapií inhibitorem receptoru typu 1 angiotenzinu-II – eprosartanem
Maier H., Hehemann K., Vieth M.
strana 87
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Neobvyklý pľúcny nález masívneho vyplnenia alveolov penovitými makrofágmi pri kongenitálnej epidermolysis bullosa po aspirácii súčastí plodovej vody u novorodenca prežívajúceho 15 dní bez akýchkoľvek príznakov poškodenia dýchacích funkcií
Farkaš D., Švajdler M. ml., Fröhlichová L., et al.
strana 89
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
PřEHLEDOVý čLáNEK
Mikrovaskulární denzita v lymfomech - hodnocení a klinický význam
Veselá P., Tonar Z., Boudová L.
strana 94
Abstrakt

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Duben 2015 - Ročník 60 - Číslo 2
strany: 13-28Obsah čísla

Analýza diadických úmrtí
Zummerová A., Šidlo J., Kuruc R., Valent D., Kováč P.
strana 14
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Dva případy náhlého úmrtí dětí s mesenterium commune – kazuistika
Grusová K., Votava M., Zeman M.
strana 17
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Konfrontácia poznatkov o koncentrácii alkoholu v krvi a vo vydychovanom vzduchu
Bauer M., Bauerová J., Šidlo J., Šikuta J.
strana 21
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Otrava etanolem a psychotropními látkami u případu s hnilobnými změnami
Kinoshita H., Tanaka N., Jamal M.
strana 25
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu